Kidzconcern


"Någon som bryr sig om mig"

En hel alternativt halv utbildningsdag som riktar sig till dig som arbetar i förskolan, förskoleklass eller grundskolans tidiga år.


"Du fattas mig"

En hel alternativt halv utbildningsdag som riktar sig till dig som arbetar med barn 2 - 12 år som mist en nära anhörig


"Mer rätt än fel"

En hel alternativt halvdag som riktar sig till dig som ger stöd till föräldrar med barn 0 - 12 år