Om oss

Det lilla utbildningsföretaget som hjälper dig att öka kompetensen när du möter barn och unga


Kidz; alltså barn och unga och Concern; bry sig om. 

En nära kollega och vän brukar säga " Men Kristina, du vet väl att vi är bryare, vi bryr oss om" Det fastnade hos mig som var precis i processen att hitta ett bra namn på mitt nystartade utbildningsföretag.

När du idag vänder dig till Kidzconcern för att få ökad kunskap och inspiration så är jag övertygad om att du också redan är eller vill bli en "bryare" och kunna spela en viktig roll för de Kidz du möter i just ditt sammanhang och liv.

Som utbildare och inspiratör är min ambition att belysa det ni redan kan, ge ny input och tillsammans hitta modeller som ökar er kompetens att vara viktiga personer för de barn och unga ni möter.

Jag har min professionella bakgrund inom förskola / skola men har sedan tidigt 2000-tal varit verksam i socialtjänsten som familjebehandlare i familjer med barn 0 -12 år, samordnare för stödgruppsverksamhet och intern utbildare.

2015 startade jag Kidzconcern för att i ett bredare sammanhang få möjlighet att sprida kunskap till professionella om hur vi kan förbättra förutsättningarna för de barn och unga vi bryr oss om.

Min förhoppning är att du som kursdeltagare ska känna hopp, nyfikenhet och trygghet i att det är möjligt att vara den viktiga personen som gör skillnad i ett barns liv. Det oavsett om du arbetar i förskola / skola, socialtjänst, barnhälsovård eller i andra sammanhang där barn och unga finns.

För mer detaljerad information om mig se fliken CV.