För Dig som bryr dig om det som rör barn och unga

Kidzconcern - Kristina Renard-Hård

Hemmansvägen 9 c
Sundsvall
85653
Facebook: Kidzconcern

070-6009474

kidz.sweden@gmail.com

Kidzconcern - det personliga utbildningsföretaget.

Namnet kommer av Kidz; barn och unga och Concern; det som rör och att bry sig om.

Jag som är utbildare och inspiratör heter Kristina Renard-Hård och har efter min förskollärarexamen under åttiotalet haft glädjen att under många år arbeta med barn och föräldrar inom förskola / skola och socialtjänst.

På resans gång har jag vidareutbildat mig inom området familjer med barn 0 - 12 år, där det finns extra stora behov. Det kan vara missbruk och psykisk ohälsa, konflikter och våld,  funktionsnedsättningar; NPF eller kognitiva svårigheter. Hösten 2018 blev jag färdig som utbildare i "ICDP - Vägledande samspel", ett förhållningssätt som genomsyrar alla utbildningsdagar som Kidzconcern ordnar.

Mina teoretiska kunskaper tillsammans med den långa erfarenhet jag skaffat mig gör att jag hoppas kunna tillgodse en del av dina behov av utbildning och inspiration som gäller barn och unga som behöver lite extrauppmärksamhet och omsorg.

Kidzconcern har sin hemmaplan i Sundsvall, staden mellan bergen, mitt i Sverige, men jag kommer dit uppdragen för mig. Vi kommer överens om när, var och hur.

Jag ser fram emot att få hjälpa just er att utveckla ert viktiga och svåra jobb att möta och stödja barn, unga och föräldrar på ett modernt och för barnet utvecklingsstödjande sätt.