Om mig

Jag hjälper Dig att utveckla ökad kompetens när Du möter barn och unga i svåra livssituationer.


Kidzconcern startades 2015 för att ge mig möjlighet att i egen regi sprida kunskap till professionella om hur vi kan förbättra förutsättningarna för de barn och unga vi bryr oss om. En nära kollega och vän brukar säga "Men Kristina, du vet väl att vi är bryare, vi bryr oss om".  Det fastnade hos mig som var precis i processen att hitta ett bra namn till min nystartade verksamhet. Kidz; alltså barn och unga och Concern; bry sig om - för Dig som vill göra skillnad. 

När Du idag vänder Dig till Kidzconcern för att lära Dig mer och bli inspirerad så är jag övertygad om att Du också redan är eller vill bli en "bryare" för att kunna spela en viktig roll för de "Kidz" just Du träffar. Som utbildare och inspiratör är min ambition att belysa det Du redan kan, ge ny input och tillsammans hitta modeller som ökar Dina färdigheter inom detta område.

Jag har min professionella bakgrund inom förskola / skola men arbetar sen tidigt 2000-tal med sociala frågor på kommunal nivå.

Min förhoppning är att Du som deltar i mina utbildningsdagar ska känna hopp, nyfikenhet och trygghet i att det är möjligt att vara den viktiga personen som gör skillnad i ett barns liv. Det oavsett om du arbetar i förskola / skola, socialtjänst, barnhälsovård, kyrkan eller på andra platser där barn och unga finns.

För mer detaljerad information om mig se fliken CV.