På gång

Alltid i pipeline på Kidzconcern är nyfikenhet på det som är i tiden. Lågaffektivt bemötande i föräldraskapet, metodik att stödja förbättrad anknytning och samtal med barn enskilt, i grupp och med omsorgsgivare är några spännande områden...