På gång

Alltid i pipeline hos oss är nyfikenhet på det som är i tiden.

Metodik för att förbättra anknytningskvalitén i familjen, samtal med barn, enskilt, i grupp eller tillsammans med sin förälder eller lågaffektivt bemötande är några spännande områden...