CV

En sammanfattande beskrivning av mina teoretiska utbildningar och de erfarenheter jag skaffat mig under min yrkesresa inom arbete med familjer…

Utbildningar, kurser och annan teoretisk grund:

1983 Förskollärarexamen

2000 - 

Social- och specialpedagogik (Sundsvall-Härnösands högskola)

Lärarkunskap inriktning specialpedagogik (Umeå universitet)

Barnpsykiatri (Umeå universitet)

Handledarutbildning i ICDP - vägledande samspel; se www.icdp.se

Övriga vidareutbildningar inom området; samtalsmetodik barn, vuxna och separerade föräldrar, stödgruppsledarutbildning, ABC-gruppledare; familjer i missbruk och psykisk ohälsa, resiliens, våld i nära relationer samt kontinuerlig grupphandledning.


Arbetslivserfarenhet:

1983 - 1994 Förskola

1994 - 1996 Projekt Familjeförskola; samarbete mellan socialtjänst och barnomsorg

1996 - 2002 Förskola, förskoleklass och grundskolans tidiga år

2002 - 2020 Familjebehandlare Socialtjänstens öppenvård för familjer med barn 0 - 12 år

2005 - 2020 Ansvarig på halvtid för stödgruppsverksamhet för barn 9 - 12 år i familjer med missbruk, psykisk ohälsa och med separerade föräldrar. Intern gruppledarutbildare.

2013 - 2014 Delaktig i Randiga husets verksamhet i Sundsvall

2017 - Intern utbildare i ICDP - Vägledande samspel

2020 - Samordnare för det förebyggande föräldraskapsstödet i Sundsvalls kommun

Kidzconcern är för närvarande en bisyssla till min tjänst som tjänsteperson i Sundsvalls kommun och mina uppdrag administreras via Frilans finans.

Frilans finans är ett etablerat egenanställningsföretag sen 1999 som tryggt organiserar företag som Kidzconcern.