Inspiration.

 

Den sk "Samhandlingsplanschen" (från Barnorienterad familjeterapi) kallas ibland också för känsloflaggan. Den illustrerar hur samspel i familjen kan se ut, både när föräldrar och barn har det bra tillsammans men också hur det fungerar när det är konflikter och hur man på bra sätt kan förbättra kommunikationen i familjen

För mer information om bland annat Barnorienterad familjeterapi hänvisar jag med varm hand till www.bof-tejping.com